موسسه تاریخ تطبیقی

موسسه تاریخ تطبیقی

موسسه تاریخ تطبیقی

موسسه تاریخ تطبیقی

موسسه تاریخ تطبیقی

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تاریخ تشیع» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

دانشگاه بزرگ جعفری

امام صادق - علیه السلام - با توجه به فرصت مناسب سیاسی که به وجود آمده بود، و با ملاحظه نیاز شدید جامعه و آمادگی زمینه اجتماعی، دنباله نهضت علمی و فرهنگی پدرش امام باقر - علیه السلام - را گرفت و حوزه وسیع علمی و دانشگاه بزرگی به وجود آورد و در رشته‏های مختلف علوم عقلی و نقلی آن روز، شاگردان بزرگ و برجسته‏ای همچون: هشام بن حکم، محمد بن مسلم، ابان بن تغلب، هشام بن سالم، مومن طاق، مفضل بن عمر، جابر بن حیان و ... تربیت کرد که تعداد آنها را بالغ بر چهار هزار نفر نوشته‏ اند.... ادامه مطالب

  • موسسه تاریخ تطبیقی
  • ۰
  • ۰

پیامبر گرامی- صلی الله علیه و آله- در سال دهم هجرت برای انجام فریضه وتعلیم مراسم حج ‏به مکه عزیمت کرد. این بار انجام این فریضه با آخرین سال عمر پیامبر عزیز مصادف شد و از این جهت آن را «حجة الوداع‏» نامیدند. افرادی که به شوق همسفری ویا آموختن مراسم حج همراه آن حضرت بودند تا صد و بیست هزار تخمین زده شده ‏اند.... ادامه مطلب

  • موسسه تاریخ تطبیقی
  • ۰
  • ۰

پرسش 1: تاریخ شیعه از چه زمانی بوده است؟
پرسش 2: چرا شیعه را جعفری می‌‏گویند؟
پرسش 3: چرا شیعه را رافضی‏ (3) می‌‏نامند؟

  • موسسه تاریخ تطبیقی